Antimikrobiální terapie v každodenní praxi – 3. rozšířené vydání

Ostatní obory a další literatura

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi – 3. rozšířené vydání

Běžná cena: 695,- Kč
Vaše cena: 618,- Kč

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi – 3. rozšířené vydání

Autor: Jedličková Anna

EAN: 9788073452087
ISBN: 978-80-7345-208-7
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2009
Počet stran: 664

Od zavedení prvního a dodnes nejznámějšího antibiotika – penicilinu – uplynulo více než 50 let. Počet běžně užívaných antibiotik dnes dosáhl několika set a je možné bez nadsázky říci, že lze najít antibiotikum proti každé bakterii. Z velkého počtu dostupných antibiotik však pro lékaře vyplývají zvýšené nároky na výběr, neboť užití nesprávného antibiotika přináší značná rizika. Již třetí vydání publikace naší přední odbornice v oblasti antimikrobiální terapie klade důraz na praktičnost a rychlou orientaci.

Dostupnost: Informace o dostupnosti na prodejně, případně po objednávce

Dále vám můžeme nabídnout:

Dramaterapie, 4., aktualizované a rozšířené vydání
Valenta Milan, ISBN: 978-80-247-3851-2, Grada
Obecná psychoterapie, 2., rozšířené a přepracované vydání
Vymětal Jan a kolektiv, ISBN: 978-80-247-0723-5, Grada
Nemoci prsu v každodenní praxi
Strnad Pavel, ISBN: 978-80-7345-390-9, Maxdorf
Antimikrobní terapie v praxi
Lochmann Otto, ISBN: 80-7254-826-3, Triton
Muzikoterapie v praxi, Příběhy muzikoterapeutických cest
Gerlichová Markéta, ISBN: 978-80-247-4581-7, Grada
Aurikuloterapie v řádu a praxi
Debef Jaroslav, ISBN: 978-80-7387-487-2, Triton
Chemoterapie - minimum pro praxi
Klener Pavel, ISBN: 80-7254-028-9, Triton
Terapie zaměřená na člověka, Pro využití v praxi
Mearns Dave, Thorne Brian, ISBN: 978-80-247-3881-9, Grada
Empatie, Vcítění v každodenním životě
Prekop Jirina, ISBN: 978-80-247-0672-6, Grada
Mozek a jeho duše - 4.,rozšířené a přepracované vydání
Koukolík František, ISBN: 978-80-7492-069-1, Galén
Preventivní medicína – 2. rozšířené a přepracované vydání
Frait, Vráblík, Češka, ISBN: 978-80-7345-237-7, Maxdorf
Relaxace v každodenním životě
Cungi Charly, Limousin Serge, ISBN: 978-80-717-8948-2, Portál
Rychlá relaxace, Minutová cvičení proti každodennímu stresu
Fessler Norbert, ISBN: 978-80-247-5073-6, Grada
Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, zcela přepracované a rozšířené
Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon, ISBN: 978-80-247-0630-6, Grada