Anestézie a pooperační péče v cévní chirurgii

Akutní medicína - Anesteziologie, Resuscitace, Emergency

Anestézie a pooperační péče v cévní chirurgii


Běžná cena: 900,- Kč
Vaše cena: 801,- Kč

Anestézie a pooperační péče v cévní chirurgii

Autor: Michálek, Stern

EAN: 9788072628919
ISBN: 978-80-7262-891-9
Nakladatel: Galén
Vydáno: 2012
Počet stran: 400

Monografie je adresována lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu, který se věnuje péči o pacienta v oblasti cévní chirurgie. Obecná část knihy popisuje základní poznatky z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, farmakologii látek používaných v perioperační péči, základy monitorace pacienta, použití zobrazovacích metod a technik regionální anestezie u výkonů cévní chirurgie. Speciální část pak obsahuje detailní popis anesteziologických technik k jednotlivým výkonům cévní chirurgie a zásady pooperační péče u těchto operací. Publikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii
Štádlera, ISBN: 978-80-7345-296-4, Maxdorf
Neuroanestézie a základy neurointenzivní péče
Tyll Tomáš, Dostálová Vlasta, Netuka David, ISBN: 978-80-204-3148-6, Mladá Fronta
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým
Vymazal Tomáš a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3656-6, Mladá Fronta
Léčba pooperační bolesti
Málek, Ševčík, ISBN: 978-80-204-2453-2, Mladá Fronta
Sepse v traumatologii a chirurgii
Svoboda Petr, Kantorová Ilona, ISBN: 80-7254-550-7, Triton
ABC cévních onemocnění
WOLFE John H. N., ISBN: 80-85526-27-1, Scientia
Akutní cévní mozkové příhody
Kalita Zbyněk, ISBN: 80-85912-26-0, Maxdorf
Cévní mozková příhoda - prevence a léčba mozkového iktu
Feigin Valery, ISBN: 978-80-7262-428-7, Galén
Cévní mozková příhoda v medicínské praxi
Kalina M., Janoušková L., ISBN: 978-80-7387-107-9, Triton
Cévní přístupy pro hemodialýzu
Chytilová Eva a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3657-3, Mladá Fronta
Ischemické cévní mozkové příhody
Herzig Roman, ISBN: 978-80-7345-148-6, Maxdorf
Ischemické cévní mozkové příhody - 2. vydání
Herzig Roman, ISBN: 978-80-7345-373-2, Maxdorf
Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody
Školoudík, Šaňák, ISBN: 978-80-7345-360-2, Maxdorf
Bariatrická chirurgie a primární péče
Doležalová Karin, Býma Svatopluk, Fried Martin, Svačina Štěpán a kolektiv, ISBN: 978-80-904899-2-9, Axonite
Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci
Kabelka Ladislav , ISBN: 978-80-204-5049-4, Mladá fronta