Etické problémy v onkologii

Hematologie, Onkologie

Etické problémy v onkologii

Běžná cena: 300,- Kč
Vaše cena: 267,- Kč

Etické problémy v onkologii

Autor: Opatrná Marie

EAN: 9788020418760
ISBN: 978-80-204-1876-0
Nakladatel: Mladá Fronta
Vydáno: 2008
Počet stran: 122

Publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Autorka, původním zaměřením onkoložka, vykonává v současnosti klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky svým velmi bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu komplexně pojednávající o všech otázkách a problémech s etikou v onkologii souvisejících – kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů a second opinion, kurativní, paliativní a symptomatické léčbě, etickým problémům umírání a smrti, eutanázii, problematice návaznosti péče v České republice, komunikaci a vztahu lékař-pacient, sdělování nepříznivých informací, pravdě a naději, klinické pastorační péči a alternativní medicíně; to vše je doplněno přílohami i seznamem použitých zkratek. Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vzhledem k tomu, že podle některých propočtů mohou onkologické diagnózy v roce 2015 tvořit až 55 % všech úmrtí, se zpracování tématu etiky v onkologii jeví jako vysoce aktuální.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii
Babjuk, Matoušková, ISBN: 978-80-7262-639-7, Galén
Laboratorní vyšetření v onkologii
Eckschlager T., Průša R., ISBN: 80-7254-186-2, Triton
Molekulární genetika v onkologii
Foretová Lenka, Svoboda Marek, Slabý Ondřej a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3236-0, Mladá Fronta
Skeletální postižení v uroonkologii
Kolombo Ivan, Kolombová J. et al., ISBN: 80-7262-342-7, Galén
Vzácné nádory v onkologii
Kubáčková Kateřina a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3658-0, Mladá Fronta
Náhlé příhody v dětské onkologii
Bajčiová Viera, ISBN: 978-80-204-2877-6, Mladá Fronta
Speciální problémy u chronického srdečního selhání
Málek Filip, ISBN: 978-80-204-2879-0, Mladá Fronta
Homeopatické syntetické repertorium
Murphy Robin, ISBN: 978-80-85993-45-5, Alternativa
Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením
Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra a kolektiv, ISBN: 978-80-7345-436-4, Maxdorf
Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství
Hubálková, Krňoulová, ISBN: 978-80-7262-581-9, Galén
Vybrané kapitoly z protetickej stomatologie
Tvrdoň, Kotláň a kol, ISBN: 978-80-970-6327-6, Science
Atlas kožního melanomu
Ivana Krajsová, ISBN: 978-80-7345-151-6, Maxdorf
Biopsie sentinelové uzliny
Neoral, Bohanes, ISBN: 978-80-7262-882-7, Galén
Chemoterapie - minimum pro praxi
Klener Pavel, ISBN: 80-7254-028-9, Triton
Chirurgie orgánových metastáz
Čapov Ivan, ISBN: 978-80-7262-493-5, Galén