Neurochirurgie

Neurologie

Neurochirurgie

Běžná cena: 1900,- Kč
Vaše cena: 1691,- Kč

Neurochirurgie

Autor: Náhlovský Jiří et al.

EAN: 9788072623198
ISBN: 80-7262-319-2
Nakladatel: Galén
Vydáno: 2006
Počet stran: 606

Publikace shrnuje současný stav vědomostí v oboru, který se za poslední 2–3 desetiletí významně rozvíjel a změnil. Cílem autorského kolektivu je na postgraduální úrovni podat zhuštěnou formou ucelenou informaci o neurochirurgii a o nových názorech a postupech v rychle se vyvíjejících oblastech. Kniha je členěna do čtrnácti kapitol. V nich se nejdříve souhrnně popisují obecné principy operační techniky a předoperační a pooperační péče v neurochirurgii, včetně specifických anesteziologických postupů. Zvláštní kapitola je věnována teoretickým otázkám tumorigeneze a klasifikaci tumorů v neurochirurgii, další kapitola pak diagnostickým a monitorovacím metodám. Ve speciální části se autoři věnují podoborům neurochirurgie – diagnostice a léčbě tumorů, cévních lézí, zánětům a poraněním centrálního nervového systému. Dále jsou probírána onemocnění páteře a míchy, funkční a dětská neurochirurgie, postižení periferních nervů a epileptochirurgie.Kapitoly mají dle možnosti společné členění, je představena epidemiologie, etiologie a léčba nemocí a také vlastní či literární výsledky léčby. Text je doprovázen četnými ilustracemi z pera neurochirurga, obrazovou dokumentací a přehlednými tabulkami. Kniha by měla sloužit jako zdroj informací o současném stavu oboru nejen neurochirurgům, ale také odborníkům ze spolupracujících specializací – zvláště neurologům, ale i radiologům, onkologům či pediatrům.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Akutní cévní mozkové příhody
Kalita Zbyněk, ISBN: 80-85912-26-0, Maxdorf
Arachnoid Cysts/ Arachnoidální cysty mozku a míchy
Novák Zdeněk a kol, ISBN: 978-80-7345-288-9, Maxdorf
Atlas of Endoscopic Neurosurgery
Novák Zdeněk, Chrastina Jan, Říha Ivo, ISBN: 978-80-7345-110-3, Maxdorf
Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie
Opavský Jaroslav, ISBN: 978-80-7262-194-1, Galén
Bolesti hlavy v klinické praxi
Kotas Rudolf, ISBN: 978-80-7345-443-2, Maxdorf
Bolesti zad a kloubů
Hakl Marek a kolektiv, ISBN: 978-80-204-4325-0, Mladá Fronta
Cévní mozková příhoda - prevence a léčba mozkového iktu
Feigin Valery, ISBN: 978-80-7262-428-7, Galén
Cévní mozková příhoda v medicínské praxi
Kalina M., Janoušková L., ISBN: 978-80-7387-107-9, Triton
Epilepsie Temporálního laloku
Brázdil Milan, Marusič Petr, ISBN: 80-7254-836-0, Triton
Farmakorezistentní epilepsie - Druhé a doplněné vydání
Marušíč, Brázdil, Hadač, ISBN: 978-80-7387-495-7, Triton
Gliomy – Současná diagnostika a léčba
Šlampa Pavel, ISBN: 978-80-7345-321-3, Maxdorf
Hydrocefalus
Kala Miroslav, ISBN: 80-7262-303-6, Galén
Ischemické cévní mozkové příhody
Herzig Roman, ISBN: 978-80-7345-148-6, Maxdorf
Ischemické cévní mozkové příhody - 2. vydání
Herzig Roman, ISBN: 978-80-7345-373-2, Maxdorf
Lumbální punkce a mozkomíšní mok
Kala Miroslav, Mareš Jan, ISBN: 978-80-7262-568-0, Galén