Soudní lékařství - pro všeobecné praktické lékaře

Patologie a Soudní lékařství

Soudní lékařství - pro všeobecné praktické lékaře

Běžná cena: 499,- Kč
Vaše cena: 444,- Kč

Soudní lékařství - pro všeobecné praktické lékaře

Autor: Kolektiv autorů

EAN: 9788087553756
ISBN: 978-80-875-5375-6
Nakladatel: Raabe
Vydáno: 2013
Počet stran: 166

Přehled aktuálních informací z oboru. Veškerá témata vycházejí z požadavků praktických lékařů, které jsme získali na základě hloubkového terénního průzkumu.

Díky spolupráci editora z řad praktických lékařů se specialisty z daného oboru, jsou publikace určené přímo na míru praktickému lékaři.

Obsah:

1. Úvod
2. Konstatování smrti
2.1 Posmrtné změny
2.1.1 Časné posmrtné změny
2.1.2 Pozdní posmrtné změny
2.1.3 Jiné formy posmrtných změn
2.2 Určení doby smrti
3. U rčení příčiny smrti
4. Prohlídka zemřelé osoby nezjištěné totožnosti
4.1 Význam identifikace
4.2 Běžný postup při identifikaci
4.3 Markanty
4.3.1 Údaje všeobecné
4.3.2 Údaje lékařské
4.3.3 Údaje kriminalistické
5. Spolupráce VPL s Policií ČR při prohlídce zemřelé osoby
6. Jednání s pozůstalými
6.1 Problémy právní
6.2 Styk s pozůstalými
6.3 Aspekt psychologický
7. Nejčastější chyby při prohlídce zemřelých
7.1 Obecně
7.2 Vlastní prohlídka
7.3 Stanovení diagnózy podle místa nálezu
7.4 Posuzování vnitřních zranění
7.5 Hodnocení zda poranění vznikla před smrtí nebo po smrti
7.6 Přežívání po vzniku poranění a související schopnost jednání
7.7 Předstírání mechanismu vedoucího ke smrti
7.8 Nátlak rodiny
8. Smrt přirozená
9. Poranění tupým předmětem
9.1 Tupá poranění zevní
9.1.1 Místní pohmoždění kůže
9.1.2 Tupá zhmoždění kůže a podkoží
9.1.3 Oděrky kůže
9.1.4 Rány kůže
9.2 Tupá poranění vnitřních tkání a orgánů
9.2.1 Poranění kloubů
9.2.2 Poranění kostí
9.2.3 Poranění vnitřních orgánů
9.3 Náhoda, sebepoškození, vražda
9.3.1 Náhoda
9.3.2 Sebepoškození
9.3.3 Vražda
9.4 Závěrečné shrnutí
9.5 Pád z výše
10. Poranění ostrým předmětem
10.1 Druhy zranění vznikající ostrým nástrojem
10.1.1 Rány řezné
10.1.2 Bodné rány
10.1.3 Bodno-řezné rány
10.1.4 Sečné rány
10.1.5 Defenzivní rozkouskování těla
10.2 Nálezy svědčící pro sebepoškození
10.3 Nálezy svědčící pro aktivní útok ze strany druhé osoby
10.4 Zranění svědčící pro náhodné poranění
10.5 Poznámky na závěr
11. Střelná poranění
12. Udušení
12.1 Oběšení
12.2 Uškrcení
12.3 Zardoušení
12.4 Zakrytí nosu a úst
12.5 Utonutí
12.6 Znemožnění dýchacích pohybů
12.7 Aspirace
12.8 Udušení vdechováním neadekvátního složení vzduchu
12.9 Polohová asfyxie
13. Poškození zdraví fyzikálními vlivy
13.1 Termické poranění při vysoké teplotě
13.1.1 Místní (lokální)
13.1.2 Celkové působení nadměrného tepla
13.2 Termické poranění při nízké teplotě
13.2.1 Celkové působení chladu
13.2.2 Místní působení chladu (omrznutí)
13.3 Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí
13.3.1 Dekompresní (kesonová) nemoc
13.3.2 Barotrauma plic
13.3.3 Pokles atmosférického tlaku
13.3.4 Rázový přetlak
13.4 Změny parciálního tlaku plynů
13.4.1 V souvislosti s užitím dýchacích přístrojů – zejména u potápěčů
13.4.2 V souvislosti s neadekvátním složením vzduchu
13.5 Poranění elektrickým proudem
13.5.1 Poranění bleskem
13.6 Poranění zářením
13.6.1 Nemoc z ozáření
13.6.2 Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
14. Dopravní nehody
14.1 Dopravní nehody v silničním provozu
14.1.1 Chodci
14.1.2 Cyklisté
14.1.3 Motocyklisté
14.1.4 Cestující v osobních automobilech
14.1.5 Cestující v nákladních automobilech
14.1.6 Cestující v autobusu
14.1.7 Cestující v tramvaji
14.2 Úrazy na železnici
14.3 Nehody v letecké dopravě
14.4 Shrnutí
15. Smrt dítěte
15.1 Smrt novorozence
15.2 Smrt kojence
15.3 Úmrtí starších dětí
15.4 Násilí vůči dítěti
16. Otrava
16.1 Obecně
16.2 Kdy myslet na otravu z údajů získaných ještě před prohlídkou
16.3 Zevní prohlídka
16.4 Náhodná smrt, sebevražda, vražda
16.5 Zvláštní situace
16.6 Závěr
17. Výjezd lékaře k nálezu mrtvé osoby
17.1 Obecný algoritmus rozhodování
17.1.1 Lékařské konstatování smrti
17.1.2 Zevní prohlídka
17.1.3 Stanovení způsobu smrti
17.1.4 Stanovení příčiny/bezprostřední příčiny smrti
17.1.5 Stanovení doby smrti
17.1.6 Vyplnění zdravotní dokumentace
17.1.7 Rozhodnutí o pitvě
17.2 Výjezd k mrtvému dítěti v bytě
17.2.1 Kojenec
17.2.2 Batole, starší a dospívající dítě
17.3 Výjezd k oběšené osobě .
17.4 Výjezd k mrtvé osobě v přírodní vodě
17.5 Výjezd k mrtvé osobě ve vaně
17.6 Výjezd lékaře k mrtvé osobě na silnici
17.7 Výjezd lékaře k mrtvé osobě na železniční trati
17.8 Výjezd k zastřelené osobě
17.9 Výjezd k mrtvé osobě v požářišti
17.10 Výjezd ke kosternímu nálezu
18. Vyšetření živé osoby při ovlivnění alkoholem
19. Odběr krve ke zjištění přítomnosti alkoholu
20. Vyšetření a prohlídka těla toxikomana
20.1 Vlastní vyšetření
21. Vyšetření osoby při podezření na sexuálně
motivovanou agresi
21.1 Prohlídka a vyšetření poškozené osoby lékařem
21.2 Prohlídka oděvu oběti se zajištěním biologických stop
21.3 Anamnéza
21.4 Prohlídka těla
21.5 Doporučené laboratorní odběry
21.6 Zdravotnická dokumentace
22. Vyšetření živé osoby na žádost PČR
22.1 Komplexnost prohlídky
22.2 Simulace, agravace, sebepoškození
23. Lékařské zprávy pro Policii ČR
23.1 Předběžná lékařská zpráva
23.2 Lékařská zpráva o zranění
24. Důležité právní normy spojené s uvedenou problematikou
24.1 Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.
24.1.1 Postup při úmrtí
24.1.2 Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého č. 297/2012 Sb.
24.1.3 Příloha č. 1 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.
24.2 Trestní zákoník 2013 (zákon č. 40/2009 Sb. v platném znění)

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Urgentní medicína - pro všeobecné praktické lékaře
Štorek, ISBN: 978-80-875-5396-1, Raabe
Konzervační zubní lékařství
Stejskalová Jitka, ISBN: 978-80-7262-540-6, Galén
Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství
Hubálková, Krňoulová, ISBN: 978-80-7262-581-9, Galén
Propedeutika ve vnitřním lékařství
Klener Pavel et al., ISBN: 978-80-7262-643-4, Galén
Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii
Číhalík Čestmír, Klásková Eva, Táborský Miloš, ISBN: 978-80-7471-100-8, Solen
Vnitřní lékařství - 2. přepracované a rozšířené vydání
Dvousvazkové vydání
Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav et al., ISBN: 978-80-7492-145-2, Galén
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ I
Klener, ISBN: 80-86073-53-X, INFORMATORIUM
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ II
Klener, ISBN: 80-86073-76-9, INFORMATORIUM
Základy vnitřního lékařství
Žák, Petrášek, ISBN: 978-80-7262-697-7, Galén
Dietologie pro lékaře, farmaceuty
Svačina Štěpán, ISBN: 978-80-7387-347-9, Triton
Migréna - Průvodce ošetřujícího lékaře
Mastík Jiří, ISBN: 978-80-7345-139-4, Maxdorf
O duši lékaře
John, Svačina, ISBN: 978-80-7387-618-0, Triton
PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY
Vokurka, Hugo, ISBN: 978-80-7345-464-7, MAXDORF*