Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Urologie, Nefrologie

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Běžná cena: 195,- Kč
Vaše cena: 173,- Kč

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Autor: Perušičová Jindřiška

EAN: 9788073453848
ISBN: 978-80-7345-384-8
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2014
Počet stran: 120

Ledviny jsou již mnoho let v centru zájmu diabetologie, zejména s ohledem na závažnost diabetické nefropatie. Vztah diabetu a ledvin je však podstatně komplexnější – ledviny jsou orgánem spolupodílejícím se na manifestaci DM 2. typu., onemocnění ledvin bývá spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob (kardiorenální syndrom). Významnou novinkou posledních let pak je zavedení gliflozinů – látek schopných snižovat renální reabsorpci glukózy v ledvinách.

Dostupnost: skladem celkem 0 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Diabetes Mellitus 1. typu
Štechová, Perušičová, Honka, ISBN: 978-80-7345-377-0, Maxdorf
Diabetes mellitus a bolest
Mazanec Radim, ISBN: 978-80-7345-311-4, Maxdorf
Diabetes Mellitus a endokrinologie
Perušičová Jindřiška, ISBN: 978-80-7345-400-5, Maxdorf
Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt
Perušičová Jindřiška, ISBN: 978-80-7345-433-3, Maxdorf
Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění
Perušičová Jindřiška, ISBN: 978-80-7345-428-9, Maxdorf
Diabetes mellitus – onemocnění celého organismu
Perušičová Jindřiška, ISBN: 978-80-7345-512-5, Maxdorf
Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu
Adamíková Alena, ISBN: 978-80-204-4224-6, Mladá Fronta
Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny
Franěk Miloslav, Haluzík Martin, Rychlík, ISBN: 978-80-204-4062-4, Mladá Fronta
Analgetika a ledviny
Horáčková Miroslava, ISBN: 80-7254-149-8,
Karcinom ledviny + DVD
Kolombo, Hanuš, Odrážka, ISBN: 978-80-204-2344-3, Mladá Fronta
Fluorescenční diagnostika nádorů močového měchýře
Babjuk Marko, ISBN: 80-7254-195-1, Triton
90. výročí objevu inzulínu
Lebl Jan, Koloušková Stanislava, Šnajderová Marta a pořadatelé, ISBN: 978-80-7262-974-9, Galén
Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie
Opavský Jaroslav, ISBN: 978-80-7262-194-1, Galén
Bariatrická a metabolická chirurgie
Fried Martin, ISBN: 978-80-204-2424-2, Mladá Fronta